Om ‘Sykling uten alder’

Vi drømmer om en verden hvor vi gjennom aktivt medborgerskap, skaper livsglede hos våre eldre og bevegelseshemmede medborgere og gir dem muligheten til å forbli en aktiv del av samfunnet og nærmiljøet. Dermed bygger vi broer mellom generasjoner og forsterker tilliten, respekten og det sosiale limet i vårt samfunn.